[ - Collapse All ]
Time-out  

Time-out [taɪm'ai̮t] das; -[s] -s: Auszeit; Spielunterbrechung, die einer Mannschaft nach bestimmten Regeln zusteht (z. B. beim Basketball, Volleyball)
[Timeout]
Time-out  

Time-out ['tai̮m|au̮t, auch: -'-], das; -[s], -s [engl. time-out, zu: out = aus] (Basketball, Volleyball): Auszeit.
[Timeout]
Time-out  

Time-out ['tai̮m'au̮t], das; -[s], -s (Basketball, Volleyball Auszeit)
[Timeout]
Time-out  

Time-out ['tai̮m|a̮̮u̮t, auch: -'-], das; -[s], -s [engl. time-out, zu: out = aus] (Basketball, Volleyball): Auszeit.
[Timeout]
Time-out  

['taim'aut], das; -[s], -s [engl. time-out, zu: out= aus] (Basketball, Volleyball): Auszeit.
Time-out  

<auch> Time·out <[taim'aut] n. 15; Sp.> Auszeit, kurze Spielunterbrechung [engl.]
[Time-out,]
[Time /out]