If you appreciate this site, we accept donations through Paypal
[ - Collapse All ]
Trödler  

Tröd|ler, der; -s, - [1: zu ↑ trödeln (1 a) ; 2: zu ↑ trödeln (2) ]:

1.(ugs. abwertend) jmd., der [ständig] trödelt (1 a) .


2. (ugs.) jmd., der mit Trödel (1) handelt; Gebraucht-, Altwarenhändler.
Trödler  

Tröd|ler
Trödler  

Altwarenhändler, Altwarenhändlerin, Gebrauchtwarenhändler, Gebrauchtwarenhändlerin, Lumpenhändler, Lumpenhändlerin, Schrotthändler, Schrotthändlerin; (landsch.): Trendler, Trendlerin; (bayr., österr.): Tandler, Tandlerin; (veraltend): Lumpensammler, Lumpensammlerin.
[Trödler, Trödlerin]
[Trödlerin, Trödlers, Trödlern, Trödlerinnen, Troedler, Troedlers, Troedlern, Troedlerin, Troedlerinnen]
Trödler  

Tröd|ler, der; -s, - [1: zu ↑ trödeln (1 a); 2: zu ↑ trödeln (2)]:

1.(ugs. abwertend) jmd., der [ständig] trödelt (1 a).


2. (ugs.) jmd., der mit Trödel (1) handelt; Gebraucht-, Altwarenhändler.
Trödler  

n.
<m. 3> = Altwarenhändler
['Tröd·ler]
[Trödlers, Trödlern, Trödlerin, Trödlerinnen]