[ - Collapse All ]
verschüchtert  

verschreckt.
[verschüchtert]
[verschüchterter, verschüchterte, verschüchtertes, verschüchterten, verschüchtertem, verschüchterterer, verschüchtertere, verschüchterteres, verschüchterteren, verschüchterterem, verschüchtertester, verschüchterteste, verschüchtertestes, verschüchtertesten, verschüchtertestem]