[ - Collapse All ]
Washington  

1Wa|shing|ton: Hauptstadt der USA.
Washington  

Wa|shing|ton ['wɔɪŋtən] (erster Präsident der USA)

Wa|shing|ton (Staat in den USA)

Wa|shing|ton (Hauptstadt der USA)
Washington  

1Wa|shing|ton: Hauptstadt der USA.
Washington  

[']: Hauptstadt der USA.