[ - Collapse All ]
Zahnkrem  

Zahn|krem, Zahn|kre|me: Zahncreme .
[Zahnkreme]
Zahnkrem  

Zahn|krem, Zahn|kre|me vgl. Zahncreme
[Zahnkreme]
Zahnkrem  

Zahn|krem, Zahn|kre|me: Zahncreme.
[Zahnkreme]
Zahnkrem  

n.
'Zahn·kre·me <f. 10> = Zahncreme
['Zahn·krem,]
[Zahnkrems]