[ - Collapse All ]
Zenotaph  

Ze|no|taph vgl. Kenotaph
Zenotaph  

Ze|no|taph, Kenotaph, das; -s, -e [lat. cenotaphium < griech. kenotáphion, zu: kenós="leer" u. táphos="Grab]:" leeres Grabmal zur Erinnerung an einen Toten, der an anderer Stelle begraben ist.
[Kenotaph]
Zenotaph  

Ze|no|taph vgl. Kenotaph
Zenotaph  

Ze|no|taph, Kenotaph, das; -s, -e [lat. cenotaphium < griech. kenotáphion, zu: kenós="leer" u. táphos="Grab]:" leeres Grabmal zur Erinnerung an einen Toten, der an anderer Stelle begraben ist.
[Kenotaph]
Zenotaph  

n.
<n. 11> Grabmal auf einem leeren Grab zur Erinnerung an einen (woanders gestorbenen) Toten; oV Kenotaph [< grch. kenothaphion; zu kenos „leer“ + taphos „Grab“]
[Ze·no'taph]
[Zenotaphen]