[ - Collapse All ]
Zieger  

Zie|ger, der; -s, - [mhd., ahd. ziger, H. u.] (österr., südd.):
a) Kräuterkäse;

b)Molke, Quark.
Zieger  

Zie|ger, der; -s, - (südd., österr. für Quark, Kräuterkäse)
Zieger  

Zie|ger, der; -s, - [mhd., ahd. ziger, H. u.] (österr., südd.):
a) Kräuterkäse;

b)Molke, Quark.
Zieger  

<m. 3; alem., bair.> Quark(käse), Kräuterkäse [<ahd. ziger vermutl. aus spätgall. *tsigros <gall. *dwigros „zweimal erwärmte Milch“; <kelt. *dwi- „zweifach“ + *ger- „erwärmen“]
['Zie·ger]