[ - Collapse All ]
Zystitis  

Zys|ti|tis die; -, ...itiden: (Med.) Blasenentzündung, -katarrh
Zystitis  

Zys|ti|tis, die; -, ...titiden (Entzündung der Harnblase)
Zystitis  

n.
Zys'ti·tis <f.; -, -sti'ti·den> = Blasenkatarrh [zu nlat. cystis <grch. kystis „Harnblase“]
[Zy'sti·tis,]
[Zystitiden]